امور اداری گروه صنعتی و معدنی زرین

گروه صنعتی معدنی زرین در نظر دارد به منظور حمایت از دانشجویان گرامی تعدادی از علاقمندان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا را در بخش های مختلف گروه  جهت کارآموزی و کاروزی به این مجموعه دعوت نماید.
بدیهی است پس از بررسی فرم های تکمیل شده ارسالی با دانشجویانی که فرم آن ها تایید شود جهت مصاحبه حضوری تماس گرفته خواهد شد.

پرسشنامه

مرحله 1 از 4 - مشخصات فردی

نام*
تاریخ تولد*
ملیت
مذهب

وضعیت تاهل*
تعداد فرزندان
خدمت نظام وظیفه*

آدرس محل سکونت*