فرم استخدام


خواهشمند است جهت ثبت اطلاعات خود در سامانه یکپارچه استخدامی گروه صنعتی و معدنی زرین فرم زیر را تکمیل نمایید.

مرحله 1 از 2 - اطلاعات فردی

اطلاعات فردی :*